Η ομάδα σου!

6μηνη Συνδρομή από 99€

Ελεύθερο ωράριο

Νέα υπηρεσία Pilates Reformer

σε όλα τα γυμναστήρια του δικτύου

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Γυμνάζουμε χαμόγελα :-)

GYMNASIUM: Το πιο ολοκληρωμένο δίκτυο γυμναστηρίων της πόλης
ΕΠΑΝΩ